Egensotning

För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man styrka att man har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt.

Kursinnehåll

  • Styrande lagar och förordningar
  • Anläggningskunskap
  • Förbränningskunskap
  • Sotningsteknik
  • Brandrisk
  • Säkerhet på tak
  • Redovisning

Målgrupp

De personer som vill ha behörighet för att kunna sota själva.

Kursmål

Utbildningens syfte är att ge deltagaren nödvändig kunskap om sotning för att fylla kriteriet för kommunens medgivande om att sota själv. Utbildningen följer Brandskyddsföreningen Sveriges plan och efter genomgången utbildning får deltagarna ett intyg.

Pris: 800 kr exkl. moms

Kommande kurstillfällen

Visby

Brandförebyggarna Gotland AB
2020-04-20
Inga platser kvar
800 kr exkl. moms
Fullbokat
Brandförebyggarna Gotland AB
2020-09-21
Platser finns
800 kr exkl. moms
Brandförebyggarna Gotland AB
2020-11-16
Platser finns
800 kr exkl. moms