Våra kurser

Pris: 800 kr exkl. moms

För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man styrka att man har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt.

Pris: 800 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-04-19 17:00
Visby
800 kr exkl. moms

Pris: 2 000 kr exkl. moms

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga Heta arbeten som t ex svets, lödning, skärning, takarbeten, mm. Utbildningen vänder sig till dig som utför Heta Arbeten och till den person på företaget som är tillståndsansvarig samt beställare av det heta arbetet.
Pandemin medför att vi genomför vårens kurser digitalt

Pris: 2 000 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-04-21 08:00
Visby
2 000 kr exkl. moms

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär.

Pris: 3 350 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-10-21 08:00
Visby
3 350 kr exkl. moms