Heta arbeten

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga Heta arbeten som t ex svets, lödning, skärning, takarbeten, mm. Utbildningen vänder sig till dig som utför Heta Arbeten och till den person på företaget som är tillståndsansvarig samt beställare av det heta arbetet.
Pandemin medför att vi genomför vårens kurser digitalt

Kursinnehåll

Kursen omfattar bland annat Ansvar, Risker, Säkerhetsregler, Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter Kontrollblankett, Släckutrustning, Brandskyddsorganisation, Brandfarliga varor och Tätskiktsarbete, Repetitionsfrågor inför prov samt Praktik.

Kursen ger behörighet för Heta Arbeten i 5 år.

Certifikaten distribueras direkt från Brandskyddsföreningen Sverige till den adress som utbildningsdeltagaren eller den som anmält hetarbetaren uppgett vid anmälan till arrangören. Det tar cirka 1 vecka från det datum då hetarbetaren blivit godkänd på certifieringstestet.

Har du dator, surfplatta eller smartphone med nätverkskoppling rekommenderar vi att du tar med denna vid utbildningstillfället. Du kan då göra certifieringstestet på plats. Du kan även genomföra certifieringstestet så snart du har möjlighet till en dator efter genomförd utbildning. Certifieringstestet kan göras digitalt inom 1 månad från utbildningstillfället.

Om du av någon anledning inte har möjlighet att utföra certifieringstestet via dator, surfplatta eller smartphone finns möjligheten att ansöka om att göra certifieringstestet manuellt. Du behöver inkomma med detta till oss senaste två veckor innan planerat utbildningstillfälle. Efter vi mottagit din ansökan kommer vi översända två dokument för ifyllnad och retur till oss. När vi mottagit dokumenten kan vi sedan färdigställa registreringen och förbereda för den manuella certifieringen. Information om manuell certifiering

OBS! Vid anmälan är det viktigt att mobiltelefonnummer och/eller e-post till ALLA deltagare anges. Om ändring av deltagare sker är det viktigt att informera oss om detta innan kurstillfället. Ny anmälan görs via telefon elller e-post.

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Kursmål

Efter utbildningen ska kursdeltagaren vara medveten om de risker som finns samt kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta Arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller ett fysiskt(eller digitalt) bevis på sin behörighet – ett certifikat.

Pris: 2 000 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Visby

Boss Brand
2021-04-21
2 000 kr exkl. moms
Boss Brand
2021-05-26
2 000 kr exkl. moms
Boss Brand
2021-09-22
2 600 kr exkl. moms