Föreståndare brandfarlig vara, mindre omfattning

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär.

Kursinnehåll

  • Vad säger lagen?
  • Dina uppgifter som föreståndare
  • Förutsättningar för en föreståndare att verka
  • Tillstånd/Förnyat tillstånd
  • Produkternas egenskaper
  • Vara trygg med hanteringen
  • Märkning/Skyltning
  • Förvaring
  • Tillsyn, myndigheternas sätt att följa upp
  • Släckövning

Målgrupp

Ansvariga samt Föreståndare för Brandfarliga varor i mindre omfattning.

Kursmål

Att få kunskap för att kunna ta ansvar som föreståndare för brandfarliga varor. Ha kännedom om risker och kunna hantera de brandfarliga produkterna säkert.

Pris: 3 350 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Visby

Brandförebyggarna Gotland AB
2021-10-21
3 350 kr exkl. moms